Akce

Kulatý stůl: „Šíření dezinformací v kyberprostoru a masmédiích jako prostředky ruské propagandy a obrana proti nim“. Účastníky kulatého stolu byli PhDr. Miroslav Karas, ředitel studia ČT Ostrava, někdejší zahraniční zpravodaj ČT v Rusku a na Ukrajině, a doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law Právnické fakulty UP v Olomouci. Tato akce se uskutečnila prezenčně na PF UP i online dne 26. dubna 2022 v 16.30–18 hod. Zájemci se musí předem registrovat (odkaz najdete v přiložené pozvánce) nejpozději do 24. dubna 2022 ZDE.

Kulatý stůl: „Moderní práva v judikatuře evropských soudů: pohled ze Štrasburku a Lucemburku“, 22. března 2022 od 9.45. Hosté kulatého stolu: Kateřina Šimáčková – soudkyně ESLP; Jan M. Passer – soudce SDEU; David Petrlík – soudce Tribunálu EU. Více informací zde.

Kulatý stůl: „Ruská invaze na Ukrajinu a její v bezpečnostních, právních a jiných souvislostech“, 15. března 2022 v 17:30 na Právnické faklultě Univerzity Palackého v Olomouci. Hosté kulatého stolu: Petr Kolář – bývalý velvyslanec ČR v Rusku a USA; Miroslav Karas – ředitel ČT studio Ostrava, někdejší zahraniční zpravodaj ČT v Rusku a na Ukrajině. Více informací zde.

Mezinárodní vědecká konference: „European Digital Single Market: the current and future challanges in the European union law „, 21.-22. června 2021. Konference propojila výzkumníky z několika zemí, kteří sdíleli výsledky výzkumu v oblasti umělé inteligence a její aplikace v praxi, otázkách kybernetické bezpečnosti, otázkách lidských práv v digitální éře nebo také v oblasti etických výzev v digitální době, zejména ve spojení s poskytováním zdravotní péče, ochrany spotřebitele, správy dat a klimaticky neutrální Evropy v kontextu digitálního trhu EU. Více informací zde.

On-line Workshop: „Soutěžní právo a digitální technologie“, 27. dubna 2021. Workshop měl tři tematické sekce: Soudní rozhodnutí a jejich dopad na soutěžní právo; regulace digitálních trhů; a soutěžní právo a umělá inteligence. Více informací zde.

Kulatý stůl: „Digitální budoucnost pro evropské spotřebitele“, 13. listopadu 2020, kdy na 60 účastníků debatovalo aktuální výzvy v otázkách ochrany spotřebitele, zejména pokud jde o ochranu dat a regulaci internetových „gigantů“. Více informací zde.

Kulatý stůl s členy Evropského parlamentu: „Budoucnost robotizace, digitalizace a kybernetická bezpečnost“, 8. listopadu 2020. Místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová a bývalý předseda Právního výboru Evropského parlamentu Pavel Svoboda debatovali s předsedkyní ČAES Naděždou Šiškovou aktuální otázky robotizace, digitalizace a kybernetické bezpečnosti z pohledu tvůrců legislativy. Více informací zde.

Jean Monnet Network Workshop: “Vyvažování kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí” ve dnech 27. a 28. února 2020 na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě

Během dvou dnů 27. a 28. února 2020 uskutečnila síť Jean Monnet Network Právnické fakulty UP setkání odborníků z několika evropských zemí, aby kriticky zhodnotili právní regulaci v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí. Událost zahrnovala expertní panel, kde specialisté přednesli své prezentace, spolu se strukturovanou diskusí o výzvách a příležitostech digitální doby.  

Dvoudenní událost zahrnovala několik setkání a diskuzí, účastníci konference se rovněž zúčastnili pracovní večeře, která se konala den před zahájením workshopu.

Průvodní slovo náleželo Doc. et. Doc. JUDr. Naděždě Šiškové, Ph.D., vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence v oblasti práva EU na Univerzitě Palackého v Olomouci. Paní docentka slavnostně zahájila konferenci a podělila se o několik zajímavých postřehů a myšlenek na téma EU a výzev, které moderní společnost přináší.

Hlavní řečnicí byla JUDr. Soňa Matochová, Ph.D., která přednesla příspěvek zaměřený na ochranu dat. Následoval Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D., Tanel Kerikmäe, LL.M, LL.Lic, Ph.D a doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

Ve své přednášce JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. seznámila účastníky workshopu s aktuálním stavem právní regulace ochrany dat. Přednášející prezentovala principy ochrany dat, metodologii a pravidla  Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR), které zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost oblasti svobody, bezpečnosti a práva, hospodářské unie, ekonomických a sociálních programů nebo posilování ekonomik v rámci vnitřního trhu EU.  Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. se zabýval posledními trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví, kde představil případovou studii věnovanou útoku ransomware Ryuk na nemocnici v Benešově, který proběhl v prosinci 2019. Filipec využil metodu “švýcarského sýru”, která slouží jako analytický rámec pro vyhodnocování efektivity organizačních faktorů při analyse kybernetických incidentů. Tanel Kerikmäe, LL.M, LL.Lic, Ph.D věnovval svou prezentaci posledním trendům IT vývoje v Estonsku, přičemž otevřel v rámci debaty řadu aspektů týkajících se umělé inteligence (AI), zejména pak poud jde o uznání právní odpovědnosti a právní osobnosti, vlastnických a duševních práv nebo zdanění práce vykonávané AI. Dr. Kerikmäe přiblížil zajímavé zkušenosti Estonska s vývojem jejich vlastní AI nazvané „Kratt“, podle mýtického stvoření z estonských legend. Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. se věnoval hlavním výzvám a trendům IT a zdůraznil problematiku vztahu mezi bezpečností, funkčností a soukromím. Zvláštní pozornost věnoval “malým uživatelům”, kteří také mohou být cílem a stávat se obětí poměrně sofistikovaných metod hackerských útoků, které jsou velmi inovativní.

V odpolením programu bylo vyčleněno každému účastníkovi 15 minut pro prezentování současného výzkumu a dalších 5-10 minut na otázky. JUDr. Mária, T. Patakyová, PhD. přednesla příspěvek zaměřený na vybrané aspekty soukromých entit v oblasti kybernetické bezpečnosti, JUDr. Matúš Mesarčík, LLM sevěnoval problematice ochrany soukromí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Další z řečníků JUDr. Jozef Andraško, PhD. přednesl zajímavou prezentaci ohledně oznamování kybernetických incident. Mgr. Petra Dražová řešila trestně-právní aspekty porušení práva v oblasti kybernetické bezpečnosti a Mgr. Zlotán Gyurász se ve své prezentaci věnoval unikátnosti “internet of things devices”.

Workshop byl organizován v rámci prestižního grantu Jean Monnet Network “Evropská unie a výzvy moderní společnosti: právní aspekty digitalizace, robotizace, kybernetické bezpečnosti a prevence hybridních hrozeb”, který je koordinován a řízen Jean Monnet Centrem Excelence v oblasti evropského práva na Právnické fakultě UP, které řídí Doc. Naděžda Šišková. Projekt se zabývá záležitostmi, které mají každodenní dopad na běžný život v digitální společnosti a řeší problémy, které nejsou doposud zpracovány v odborné literatuře. Mezinárodní tým je tvořen akademiky z pěti významných evropských univerzit -Jean Monnet centra excellence UP, University of Heidelberg, Tallinn University of Technology, Univerzitou Komenského v Bratislavě a Taras Shevchenko National University v Kyjevě.

V příštích měsících (pokud to situace dovolí) členové týmu plánují sérii projektových přednášek, kulatých stolů, workshopů, akademických a studentských konferencích v Tálínu, Praze, Kyjevě a Karlových Varech.

Jean Monnet Network: přednáška s názvem “Implementace obecného nařízení (GDPR), dopady a reflexe“. Dne 3. 12. 2019 proběhla přednáška JUDr. Soni Motlochové, Ph.D. – vedoucí analytického oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Přednášky se zúčastnilo přes 100 hostů z řad odborné veřejnosti a studentů PFUP. Akce se konala za organizačního přispění ČAES a Jean Monnet Centra Excelence PFUP a proběhla v rámci projektu Jean Monnet Network: “Evropská unie a výzvy moderní společnosti (právní výzvy digitalizace, robotizace, kybernetické bezpečnosti a prevence hybridních hrozeb).

Jean Monnet International Scientific Conference 2018 s názvem „The Future of the EU and European Law (Including Relevant Issues of National Law of the Member States“. Faculty of Law, Palacký University in Olomouc, 19. 4. – 20. 4. 2018. This forum covered the broadest range of legal, political and economic issues – from the reform of the EU itself, its institutions and the redistribution of competences between the Union and its Member states; new challenges for the Union and their solution, impact on current reforms and evolution at the level of national law etc. The aim of the conference was to contribute from scientific approaches to the current political debate taking place at European and national level, including an analytical assessment of possible scenarios of future developments, an evaluation of its potential impacts and formulation of future proposals.

Round Table Debate organised on 23rd March 2018. The guest was judge of General Court of the EU Jan M. Passer. He presented and discussed the topic of Functioning of Two EU Courts, their Relation, Differences and Distinctions from National Courts. The event welcomed students, academics and legal professionals.

Lecture of the Head of the Department of Legislation of the Czech Government Jiří Lenfeld with the topic The Process of the Creation of European Legislation and its Implemantation from the point of view of Member state, held on the Faculty of Law, Palacký University,  Olomouc 12. 12. 2017.

Round table debate with the president of Constitutional Court of the Czech Republic Pavel Rychetský on the topic of Relation between EU Law and Czech Law from the Perspective of the Constitutional Court. The debate was held on 6th December 2017 in lecture hall of Faculty of Law, Palacký University Olomouc. It was chaired by prof, Naděžda Šišková and welcomed the students, academics, representatives of media and general public.

Lecture of the Head of the Representation of European Commission in the Czech Republic Dana Kovaříková on the topic The European Union in the light of actual challenges, held at the Faculty of Law Palacky  University, Olomouc on 28. 11. 2017.

Jean Monnet International Scientific Workshop 2017 s názvem „New Forms and Methods of Teaching and Education in European Integration Sujbects – A Comparative View. Faculty of Law, Palacký University Olomouc, 23. 11. – 24. 11. 2017. Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law at the Faculty of Law Palacky University organised together with ČAES organized Jean Monnet Internation workshop on the topic  „New Forms and Methods of Teaching and Education in European Integration Subjects – A Comparative View“ with the participation of academics from Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia and Ukraine. For detailed information please see the attached programme.

Jean Monnet International Scientific Conference 2017 s názvem „The EU in time of multicrisis and its greatest challenges: up-to-date solutions, future visions and prospects. Czech Republic, Prague, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic – (Czernin Palace, the Grand Hall, Loreta Square 5, Prague 1, 118 00), 22. 5. – 23. 5. 2017. Jean Monnet Centre of Excellence in EU law at the Faculty of Law, Palacký University in Olomouc in cooperation with Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and Czech Association for European Studies organised the international scientific conference as one of the main outputs of the Centre activities in 2017. This Jean Monnet event involved the renowned speakers from College of Europe in Bruges, European University Institute in Florence, Kings´ College in London, Ghent University, Heidelberg University, University of Innsbruck, Paris Lodron University of Salzburg and other prominent academic institutions dealing with the European integration issues.

Student Conference 2017 s názvem „Human Rights as the Part of Common European Values. Faculty of Law, Palacký University Olomouc, 2. 5. 2017. In the second year of the project implementation Jean Monnet Centre of Excellence continued in the tradition of organising the  scientific students´ conferences. The second volume of the conference was held in the premises of Faculty of Law under the auspices of the Dean of  Faculty of Law, Palacký University Olomouc, on 2nd May 2017. The topic of the conference was Human Rights as the the Part of Common European Values. Conference involved the students from the differenct study programmes at Faculty of Law, Palacký University Olomouc (Master in Law, Bachelor in Public Administration, Master in European Studies), who preseted the papers on more than 20 actual topics.

Invited lecture and discussion with the student by Czech Public Defender of Rights (Ombudswoman) Anna Šabatová on the topic The Experience of Public Defender of Rights with the Protection against Discrimination. The lecture took place in the round hall at the Faculty of Law, Palacký University Olomouc on 16th April 2017.

Lecture by Soňa Matochová, the head of analytical dept. on The Office for Personal Data Protection on the topic Actual Questions of the Personal Data Protection in Europe. The lecture took place at the Faculty of Law, Palacký University Olomouc on 11th April 2017.

Invited lecture by Vojtěch Belling, the director of the Section of European Union and International Relations, Czech National Bank was held in the lecture hall of Faculty of Law, Palacký University Olomouc on 6th  April 2017. The guest presented a lecture on the topic: Banking Union and Actual Challenges contected to the reform of EMU.

Round table debate with the members of the European Parliament Pavel Svoboda and Pavel Telička on the topic European Union at the Crossroads: Where should We Go in the Time of Crisis.  Round debate was held on 1st November 2016 in the main lecture hall at Faculty of Law,  Palacký University Olomouc. The event welcomed the students of the 8 faculties of the Palacky University, teachers and researchers, Representatives of Czech Parliament, general public, local and central media. The debate was chaired by prof. Nadezda Šišková.

Students conference 2016 s názvem „The Protection of Human Rights at the Level of the EU. Faculty of Law, Palacký University Olomouc, 10. 5. 2016. During the first year of the project implementation Jean Monnet Centre of Excellence prepared and organised successful International Students´ Conference. The conference was held in the premises of Faculty of Law under the auspices of the Rector of Palacký University prof. Jaroslav Miller. The topic of the conference was The Protection of Human Rights at the level of the EU. Conference involved the teachers and researchers from the faculties of law and international relations from Olomouc (Palacký University), Brno (Masaryk university), Prague (Charles University), Bratislava (Pan-European University) and Košice ( P. J. Šafárik University).

Lecture of the Soňa Matochová (from the Constituonal Court of the Czech Republic) was held at the Palacky University on 15. 3. 2016 on the topic The European Judgements of the Czech Constitutional Court and their analysis. The lecture was adressed to the students of the Faculty of law, Political sciences and Pedagogical sciences.

Lecture of Director of the Department of the Czech Ministry of Agriculture Jiří Georgiev was held on 12. 2. 2016 at the Charles University on the Topic Extraordinary measures for solving of the crisis in Eurozone in the case-law of the Court of Justice of the EU and the German Federal Constitutional Court. Lecture with the discussion was adressed to the teachers and the researchers of the Palacky and Charles University and the members of the Czech Association for European Studies.

Lecture of the Head of the department of the European law of the Czech Ministry of Foreign Affairs Emil Ruffer held on 12. 2. 2016 at the Charles University on the topic New procedure for streightening of the rule of law in Poland and its activation towards the Poland: some legal aspects. Lecture connected with the discussion was addressed to the teachers and researchers of the palacky University and Charles University and to the Members of the Czech Association for European Studies.

Round table debate with the member of the European Parliament Pavel Telička on the topic The current state and the future of the European parliament by the glance of the Member of the EP. Round debate was held on 3rd November 2015 in the main lecture hall at Faculty of Law,  Palacký University Olomouc. The event welcomed the students of the 8 faculties of the Palacky University, teachers and researchers, Representatives of Czech Parliament, general public, local and central media. The debate was chaired by prof. Nadezda Šišková.

Třetí výroční konference ČAES s názvem „The Eu and the Czech Republic in 2014 – a reflection of the current state and future perspectives, která se uskutečnila ve dnech 12-13 června 2014 pod patronací Ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka v Černínském paláci v Praze. ČAES dále pořádá III. výroční konferenci ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a katedrou evropského práva PF UP v Olomouci s názvem.

Druhá výroční konference ČAES s názvem „From Eastern Partnership to the Association – the Great  Debate“, kterou katedra evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého organizovala ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Českou asociací pro evropská studia, proběhla ve dnech 17. až 18. června 2013 v Černínském paláci v Praze. Konference byla závěrečným výstupem multilaterálního výzkumného projektu Jean Monnet poskytnutého Evropskou komisí, který nesl název „Eastern Partnership and Its Prospects with a View of Legal Approximation, Rule of Law and Human Rights“. Uvedený projekt byl realizován mezinárodním týmem vědců v rámci konsorcia 4 evropských univerzit z České republiky (doc. Naděžda Šisková, Univerzita Palackého v Olomouci – koordinátorka), Německa (prof. Peter-Christian Müller-Graff, Univerzita v Heidelbergu), Ukrajiny (doc. Roma Petrov, Kyjev-Mohyla Univerzita v Kyjevě) a Slovenska (doc. Vlasta Kunová, Univerzita Komenského v Bratislavě). Pražská konference navazovala na předchozí vědecké diskuse pořádané v rámci uvedeného projektu včetně workshopu v Bratislavě (organizovaného Univerzitou Komenského v květnu 2012) a konference v Kyjevě (pořádané Kyjev-Mohyla Univerzitou v říjnu 2012). Konference byla koncipována jako fórum pro výměnu názorů a formulaci závěrů týkajících se aktuálních problémů a budoucích perspektiv Východního partnerství. Konference se zúčastnili akademici z členských států Evropské unie a států Východního partnerství. Přizváni byli zástupci Soudního dvora Evropské unie a Evropské komise, členové diplomatického sboru z členských států a států Východního partnerství a reprezentanti občanského sektoru.

Mezinárodní konference „Preparedness for the Acceptation of the Duties of the Association Country in the Field of Human Rights, Approximation of Laws and Judicial and Administrative Capacity“, která se uskutečnila ve dnech 8. a 9. října 2012 v Kijevě (Mohyla Academy). Konference se zúčastnilo přes 100 hostů z řad akademiků, zástupců ministerstev spravedlnosti a zahraničních věcí, ukrajinský Ombudsman, soudci, právníci a zástupci neziskového sektoru. Konference poskytla prostor pro výměnu názorů na aktuální vývoj v oblasti právní aproximace v zemích Východního partnerství. Značná část konference se věnovala problematice přibližování Ukrajiny směrem k EU a formulaci obecných návrhů pro budoucí vývoj. Řada účastníků (včetně členů ČAES) prezentovala nejnovější výsledky výzkumu.

Workshop s názvem „EU Law and Human Rights in Education and Civil Sector of the Partnership States“, který se uskutečnil ve dnech 3. a 4. května 2012 v Bratislavě a to pod patronátem Zastoupení Evropské komise na Slovensku. Workshop poskytl platformu pro diskuzi zástupců odborné veřejnosti, zejména pokud jde o středoškolské učitele, akademické pracovníky, členy diplomatického sboru, státní úředníky, zástupce neziskových organizací a jiných částí veřejného sektoru. Workshopu se účastnilo přes 50 osob z Ukrajiny, Gruzie, Arménie, Moldávie, Běloruska, Česka, Slovenska, Rakouska a Německa. Obsahově bylo setkání zaměřeno na zhodnocení, srovnání a sdílení doporučení ohledně výuky práva EU a lidských práv, a to v rámci všech stupňů vzdělávání. Prostor byl poskytnut rovněž pro prezentování nejnovějších výsledků výzkumu.

První výroční konference ČAES s názvem “New Challenges for the European Union” se uskutečnila ve dnech 9.-10. listopadu 2011 na Vysoké škole ekonomické v Praze.  Za účasti řady předních odborníků zabývajících se unijní problematikou ve sféře ekonomie, práva či politologie a mezinárodních vztahů proběhla v listopadu 2011 první z výročních konferencí České asociace pro evropská studia. V sérii plenárních zasedání i tematických workshopů zazněla řada příspěvků přinášejících expertní pohled na aktuální témata evropské integrace. V rámci výroční konference byly rovněž poprvé udíleny ceny České asociace pro evropská studia za vědecký přínos v oblasti evropských studií.

Přednáška vedoucího Zastoupení Evropské komise v České republice Ing. Mgr. Jana Michala proběhla v Praze na téma „Komunikace v rámci EU a role Zastoupení Evropské komise v členských státech.“ Akce se uskutečnila v konferenčním sále sídla Zastoupení Evropské komise v České republice v Jungmannově ulici v Praze dne 5. 5. 2011. Cílem tohoto vzdělávacího modulu bylo osvětlit roli Zastoupení Evropské komise v komunikační strategii věnované unijním tématům.

Seminář “Proměny státnosti v procesu europeizace” se uskutečnil za hojné účasti zástupců akademické obce v Senátu. Česká asociace pro evropská studia významně přispěla k organizaci semináře “Proměny státnosti v procesu europeizace.” Akce se uskutečnila za přítomnosti asi 40 účastníků dne 15.9.2010 ve zcela zaplněném Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce, sídla Senátu. Úvodní řeč pronesl bývalý soudce Spolkového ústavního soudu Prof. Dieter Grimm, kterého z české strany doplňovala místopředsedkyně českého Ústavního soudu Eliška Wagnerová a Vojtěch Belling z Úřadu vlády. Pozornost přednášejících se přitom soustředila zejména na koncept státní suverenity, kde německý host předestřel doktrinální posun umožňující uchovat suverenitu jako základní vlastnost státu za situace, kdy jsou některá suverénní (výsostná) práva přenesena na Evropskou unii. V příspěvcích přednášejících i v návazné diskusi rezonovala problematika role ústavních soudů při kontrole ústavní identity a kompetenčního rámce působnosti evropského práva. V této souvislosti bylo diskutováno zejména nedávné rozhodnutí německého ústavního soudu ve věci Mangold – Honeywell.

Konference “Změny vnesené Lisabonskou smlouvou, jejich dopad na evropské a mezinárodní právo a otázky související” proběhla v rámci Olomouckých právnických dní na Univerzitě Palackého. Pořadatelem 5. ročníku Olomouckých právnických dnů ve dnech 27. a 28. května 2010 byla tradičně Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci za účasti České asociace pro evropská studia. Program konference i témata jednotlivých příspěvků se nacházejí zde.

Seminář “Kam skutečně směřuje EU, vyhlídky pro ČR a její zájmy aneb Už se česká kostka cukru rozpustila?” proběhl na VŠE v Praze. Pořadatelem semináře bylo Centrum evropských studií a katedra světové ekonomiky VŠE Praha ve spolupráci s Českou asociací pro evropská studia, Konrad Adenauer Stiftung a BXL Consulting, s.r.o. Akce se uskutečnila 13. května 2010 na Vysoké škole ekonomické v Praze 3.

Komentáře nejsou povoleny.