Vítejte na stránkách České asociace pro evropská studia!

Vedení a členové ČAES podporují Ukrajinu a žádají ukončení války

Vedení a členové ČAES s velkým znepokojením sledují současný vývoj na Ukrajině a rozhodli se podpořit boj ukrajinského lidu. Zároveň tímto vyzývají k územní celistvosti Ukrajiny vydáním tohoto prohlášení:

Podporujeme boj ukrajinského lidu za nezávislost a územní celistvost, demokracii a společné evropské hodnoty. Požadujeme okamžité zastavení ruské agrese na Ukrajině. V 21. století není v civilizovaném světě prostor pro jakékoli válečné konflikty!

O asociaci

Česká asociace pro evropská studia (Czech Association for European Studies – Czech ECSA) pokračuje ve své činnosti na obnoveném základě. Jedná se o vědeckou společnost (ve formě občanského sdružení), která sdružuje vysokoškolské učitele, výzkumníky, akademické pracovníky, studenty, a také univerzity, popř. další instituce zapojené do studia různých oborů evropské integrace (právo, ekonomie, politologie, vnější vztahy, historie, atd.).

Česká asociace (Czech ECSA) tvoří součást ECSA – World, celosvětové sítě společností s obdobným zaměřením (se zastoupením v 57 státech světa), podporované Evropskou komisí.

Asociace podněcuje a podporuje vyučování a výzkum evropských záležitostí v takových oblastech, jakými jsou ekonomie, politika, sociální politika, právo, kultura a v dalších odvětvích, které jsou předmětem zájmu jejich členů. Dále integruje a koordinuje spolupráci mezi jednotlivými českými akademickými a výzkumnými pracovníky, institucemi a univerzitami, zapojenými do studií Evropské unie. V neposlední řadě koordinuje vztahy mezi českými vědci, akademickými pracovníky a univerzitami a jejich partnery v evropských zemích, jakož i s unijními institucemi, a popularizuje znalosti i úvahy o evropské integraci. Asociace zapojuje do své činnosti též studenty, zajímající se o obory evropské integrace.

Členem Asociace může být pracovník univerzity, vědecké či výzkumné instituce nebo jiné veřejné či soukromé instituce zabývající se problematikou evropské integrace, vědecká nebo výzkumná instituce, univerzita, fakulta nebo jiná součást univerzity. Za člena Asociace může být přijat i uchazeč (např. student), pokud se ztotožňuje s cíli Asociace, zabývá se studiem EU a jeho členství bylo doporučeno dvěma členy Asociace.

Rada České asociace si klade za cíl celkově zaktivizovat činnost společnosti a prohloubit spolupráci s našimi partnery v zahraničí, včetně realizace společných projektů.

 Aktuálně

Členové ČAES dosáhli na prestižní grant!

V následujících třech letech se členové ČAES pod vedením Doc.  ed Doc. JUDr. Naděždy Šiškové, Ph.D., budou podílet na prestižním grantu Jean Monnet Network s názvem „Evropská unie a výzvy moderní společnosti: právní otázky digitalizace, robotizace, kybernetické bezpečnosti a prevence hybridních hrozeb“. Na excelentním výzkumu na který EU přispěla 240 000 Eur se bude podílet Jean Monnet Centrum Excelence Právnické fakulty UP spolu se čtyřmi zahraničními partnery: Ruprecht-Karls Universitate Heidelberg, Tallinna Tehnikalikool, Univerzita Komenského v Bratislave a Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Digitalizace, robotizace a kybernetická bezpečnost by neměla být chaotickým procesem, ale naopak, musí být regulována „inteligentními“ a příslušnými právními pravidly, která na jedné straně budou odrážet zvláštnosti uvedených jevů, a na straně druhé bude zajišťovat jejich soulad se zásadami právního státu. Zavedení a provádění nových právních předpisů je zcela zásadní. Projekt je věnován analýze a řešení těchto výzev vyplývajících z globálního využívání moderních technologií zaměřením zejména na:

 • Právní otázky jednotného digitálního trhu a soutěžní právo v digitální ekonomice
 • Právní regulace robotizace a technologií založených na algoritmech, včetně právního postavení elektronických osob a jejich korelace s oblastí základních práv, jakož i dalších právních problémů umělé inteligence
 • Právní problémy kybernetické bezpečnosti
 • GDPR a jeho dopady
 • Ochranu spotřebitele v on-line světě;
 • Soulad právní regulace moderních technologií se zásadami právního státu
 • Analýzu nedávné judikatury Soudního dvora v oblasti digitálních technologií.
 • Význam nové soudní doktríny Soudního dvora o základních právech, včetně tzv. „Kybernetických“ práv (právo být fotografován atd.)
 • Prevenci hybridních hrozeb a otázky účinné odolnosti
 • Metodologické a pedagogické otázky související se zavedením právních aspektů moderních technologií do osnov univerzit.
 • Problematika moderních technologií jako nová prioritní oblast studií Evropské unie.

Projekt zahrnuje širokou škálu výstupů a 12 aktivit think-tanku (3 konference, 3 workshopy). Odborná společnost se může těšit na řadu zásadních publikací v oboru.

Více informací je dostupných ZDE.

——————-

Autoři z řad ČAES publikovali své příspěvky v nové monografii věnující se budoucnosti Evropské unie a evropského práva:

„The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union“

Monografii sepsal mezinárodní tým autorů z prestižních evropských univerzit jako je například Univerzita v Heidelbergu, College of Europe v Bruggách, Univerzita v Budapešti nebo Technická univerzita v Tallinu. Z českých univerzit se na publikaci podíleli odborníci z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého.

What is nextPublikace vyšla v prestižním vydavatelství Wolters Kluwer.

Komentáře nejsou povoleny.