Orgány společnosti

Výkonný výbor ČAES

Doc. et Doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., předsedkyně Výkonného výboru a statutární zástupce ČAES z.s.
Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc., místopředsedy ČAES z.s.
Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., tajemník ČAES z.s.
Doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
JUDr. Jiří Geogiev, Ph.D.
Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Doc. JUDr. Lenka Pítrová, Ph.D.
Doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
JUDr. Emil Ruffer, Ph.D.

Kontrolní komise ČAES:

JUDr. Soňa Matochová, Ph.D., předsedkyně Kontrolní komise
Doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D,
Mgr. Lenka Lukovičová

Komentáře nejsou povoleny.