Vítejte na stránkách České asociace pro evropská studia!

Česká asociace pro evropská studia (Czech Association for European Studies – Czech ECSA) pokračuje ve své činnosti na obnoveném základě. Jedná se o vědeckou společnost (ve formě občanského sdružení), která sdružuje vysokoškolské učitele, výzkumníky, akademické pracovníky, studenty, a také univerzity, popř. další instituce zapojené do studia různých oborů evropské integrace (právo, ekonomie, politologie, vnější vztahy, historie, atd.).

Česká asociace (Czech ECSA) tvoří součást ECSA – World, celosvětové sítě společností s obdobným zaměřením (se zastoupením v 57 státech světa), podporované Evropskou komisí.

Asociace podněcuje a podporuje vyučování a výzkum evropských záležitostí v takových oblastech, jakými jsou ekonomie, politika, sociální politika, právo, kultura a v dalších odvětvích, které jsou předmětem zájmu jejich členů. Dále integruje a koordinuje spolupráci mezi jednotlivými českými akademickými a výzkumnými pracovníky, institucemi a univerzitami, zapojenými do studií Evropské unie. V neposlední řadě koordinuje vztahy mezi českými vědci, akademickými pracovníky a univerzitami a jejich partnery v evropských zemích, jakož i s unijními institucemi, a popularizuje znalosti i úvahy o evropské integraci. Asociace zapojuje do své činnosti též studenty, zajímající se o obory evropské integrace.

Členem Asociace může být pracovník univerzity, vědecké či výzkumné instituce nebo jiné veřejné či soukromé instituce zabývající se problematikou evropské integrace, vědecká nebo výzkumná instituce, univerzita, fakulta nebo jiná součást univerzity. Za člena Asociace může být přijat i uchazeč (např. student), pokud se ztotožňuje s cíli Asociace, zabývá se studiem EU a jeho členství bylo doporučeno dvěma členy Asociace.

Rada České asociace si klade za cíl celkově zaktivizovat činnost společnosti a prohloubit spolupráci s našimi partnery v zahraničí, včetně realizace společných projektů.

 Aktuálně

Autoři z řad ČAES publikovali své příspěvky v nové monografii věnující se budoucnosti Evropské unie a evropského práva:

“The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union”

Monografii sepsal mezinárodní tým autorů z prestižních evropských univerzit jako je například Univerzita v Heidelbergu, College of Europe v Bruggách, Univerzita v Budapešti nebo Technická univerzita v Tallinu. Z českých univerzit se na publikaci podíleli odborníci z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého.

What is nextPublikace vyšla v prestižním vydavatelství Wolters Kluwer.


Členství

Členem Asociace může být pracovník univerzity, vědecké či výzkumné instituce nebo jiné veřejné či soukromé instituce zabývající se problematikou evropské integrace, vědecká nebo výzkumná instituce, univerzita, fakulta nebo jiná součást univerzity.

Za člena Asociace může být přijat i uchazeč (např. student), pokud se ztotožňuje s cíli Asociace, zabývá se studiem EU a jeho členství bylo doporučeno dvěma členy Asociace.

 

Komentáře nejsou povoleny.