Vítejte na stránkách České asociace pro evropská studia

Rada České asociace pro evropská studia schválila na svém zasedání dne 20.2.2014 následující usnesení: 

Rada České asociace pro evropská studia:

1)  vyjadřuje vážné znepokojení nad současnou situací na Ukrajině;

2) lituje, že nebyla podepsána asociační dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou a že reakce na projevy občanského nesouhlasu vedly k eskalaci napětí a následnému konfliktu;

3) podporuje ukrajinský lid v jeho úsilí o obnovu demokratického právního státu v prostředí svobodné společnosti a v duchu evropských hodnot.  

 Současně si Vás dovolujeme upozornit na navazující iniciativu:

http://www.upol.cz/aktualita/clanek/akademici-bojuji-za-ukrajinu-vyzvou-academics-for-ukraine-peace-not-war/

 

Jean Monnet projekty

Jean Monnet projekty na rok 2012 byly rozděleny. Blahopřejeme všem řešitelům projektů!!

Assessing the EU integration – series of lectures – Francesco Giumelli, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha

CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture – doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?  – doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Europanostra – Learning for pupils and teachers at secondary schools – prof. PhDr. Lenka Anna Rovná, CSc., Karlova Univerzita v Praze

Reforming the Economic and Monetary Union – Ing. Pavla Netušilová, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

Understand and discuss the EU – doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph. D., Masarykova univerzita V Brně

 

 


Členství

Členem Asociace může být pracovník univerzity, vědecké či výzkumné instituce nebo jiné veřejné či soukromé instituce zabývající se problematikou evropské integrace, vědecká nebo výzkumná instituce, univerzita, fakulta nebo jiná součást univerzity.

Za člena Asociace může být přijat i uchazeč (např. student), pokud se ztotožňuje s cíli Asociace, zabývá se studiem EU a jeho členství bylo doporučeno dvěma členy Asociace.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.