Orgány společnosti

Rada ČAES:

Předsedkyně ČAES:

Doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.
vedoucí katedry evropského práva
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Jean Monnet Chair
odborný garant, Ústav právních nauk
Moravská vysoká škola Olomouc
E-mail:

Místopředsedkyně ČAES:

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
profesor, vědecký pracovník
vedoucí katedry světové ekonomiky
Panevropská univerzita, Bratislava
E-mail:

Tajemník ČAES:

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
odborný asistent
katedra evropského práva
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E-mail:

Pokladník ČAES (není členem Rady ČAES):

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
odborný asistent
katedra evropského práva
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E-mail:

Další členové Rady ČAES:

Doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
akademický pracovník katedry evropské integrace
Ekonomická fakulta VŠB, Ostrava
E-mail:
Doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
vedoucí katedry mezinárodních vztahů
Fakulta sociálních věd UK, Praha
E-mail:
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D.
ředitel Odboru majetkového vyrovnání Ministerstva zemědělství
externí spolupracovník katedry ústavního práva
Právnická fakulta UK, Praha
E-mail:
Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
akademický pracovník ústavu financí
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy university, Brno
E-mail:
JUDr. Emil Ruffer, Ph.D. ředitel Odboru komunitárního práva MZV ČR
externí spolupracovník katedry evropského práva
Právnická fakulta UK, Praha
E-mail:

Komentáře nejsou povoleny.