O společnosti

Česká asociace pro evropská studia (Czech Association for European Studies – Czech ECSA) pokračuje ve své činnosti na obnoveném základě.

Jedná se o vědeckou společnost (ve formě občanského sdružení), která sdružuje vysokoškolské učitele, výzkumníky, akademické pracovníky, studenty, a také univerzity, popř. další instituce zapojené do studia různých oborů evropské integrace (právo, ekonomie, politologie, vnější vztahy, historie, atd.).

Česká asociace (Czech ECSA) tvoří součást ECSA – World, celosvětové sítě společností s obdobným zaměřením (se zastoupením v 57 státech světa), podporované Evropskou komisí.

Asociace podněcuje a podporuje vyučování a výzkum evropských záležitostí v takových oblastech, jakými jsou ekonomie, politika, sociální politika, právo, kultura a v dalších odvětvích, které jsou předmětem zájmu jejich členů. Dále integruje a koordinuje spolupráci mezi jednotlivými českými akademickými a výzkumnými pracovníky, institucemi a univerzitami, zapojenými do studií Evropské unie. V neposlední řadě koordinuje vztahy mezi českými vědci, akademickými pracovníky a univerzitami a jejich partnery v evropských zemích, jakož i s unijními institucemi, a popularizuje znalosti i úvahy o evropské integraci. Asociace zapojuje do své činnosti též studenty, zajímající se o obory evropské integrace.

Členem Asociace může být pracovník univerzity, vědecké či výzkumné instituce nebo jiné veřejné či soukromé instituce zabývající se problematikou evropské integrace, vědecká nebo výzkumná instituce, univerzita, fakulta nebo jiná součást univerzity. Za člena Asociace může být přijat i uchazeč (např. student), pokud se ztotožňuje s cíli Asociace, zabývá se studiem EU a jeho členství bylo doporučeno dvěma členy Asociace.

Nově zvolená Rada České asociace (dne 29. 1. 2010) si klade za cíl celkově zaktivizovat činnost společnosti a prohloubit spolupráci s našimi partnery v zahraničí, včetně realizace společných projektů.

Komentáře nejsou povoleny.