Uskutečněné akce

1) Třetí výroční konference České asociace pro evropská studia


2)
Druhá výroční konference České asociace pro evropská studia s názvem „From Eastern Partnership to the Association – the Great  Debate“, kterou katedra evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého organizovala ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Českou asociací pro evropská studia, proběhla ve dnech 17. až 18. června 2013 v Černínském paláci v Praze.

Konference byla závěrečným výstupem multilaterálního výzkumného projektu Jean Monnet poskytnutého Evropskou komisí, který nesl název „Eastern Partnership and Its Prospects with a View of Legal Approximation, Rule of Law and Human Rights“. Uvedený projekt byl realizován mezinárodním týmem vědců v rámci konsorcia 4 evropských univerzit z České republiky (doc. Naděžda Šisková, Univerzita Palackého v Olomouci – koordinátorka), Německa (prof. Peter-Christian Müller-Graff, Univerzita v Heidelbergu), Ukrajiny (doc. Roma Petrov, Kyjev-Mohyla Univerzita v Kyjevě) a Slovenska (doc. Vlasta Kunová, Univerzita Komenského v Bratislavě).

Pražská konference navazovala na předchozí vědecké diskuse pořádané v rámci uvedeného projektu včetně workshopu v Bratislavě (organizovaného Univerzitou Komenského v květnu 2012) a konference v Kyjevě (pořádané Kyjev-Mohyla Univerzitou v říjnu 2012). Konference byla koncipována jako fórum pro výměnu názorů a formulaci závěrů týkajících se aktuálních problémů a budoucích perspektiv Východního partnerství. Konference se zúčastnili akademici z členských států Evropské unie a států Východního partnerství. Přizváni byli zástupci Soudního dvora Evropské unie a Evropské komise, členové diplomatického sboru z členských států a států Východního partnerství a reprezentanti občanského sektoru.


3) První výroční konference České asociace pro evropská studia s názvem “New Challenges for the European Union” se uskutečnila ve dnech 9.-10. listopadu 2011 na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Za účasti řady předních odborníků zabývajících se unijní problematikou ve sféře ekonomie, práva či politologie a mezinárodních vztahů proběhla v listopadu 2011 první z výročních konferencí České asociace pro evropská studia. V sérii plenárních zasedání i tematických workshopů zazněla řada příspěvků přinášejících expertní pohled na aktuální témata evropské integrace. V rámci výroční konference byly rovněž poprvé udíleny ceny České asociace pro evropská studia za vědecký přínos v oblasti evropských studií.


4) Přednáška vedoucího Zastoupení Evropské komise v České republice Ing. Mgr. Jana Michala proběhla v Praze na téma „Komunikace v rámci EU a role Zastoupení Evropské komise v členských státech.“

Akce se uskutečnila v konferenčním sále sídla Zastoupení Evropské komise v České republice v Jungmannově ulici v Praze dne 5. 5. 2011. Cílem tohoto vzdělávacího modulu bylo osvětlit roli Zastoupení Evropské komise v komunikační strategii věnované unijním tématům.

 

5) Seminář “Proměny státnosti v procesu europeizace” se uskutečnil za hojné účasti zástupců akademické obce v Senátu.

Česká asociace pro evropská studia významně přispěla k organizaci semináře “Proměny státnosti v procesu europeizace.” Akce se uskutečnila za přítomnosti asi 40 účastníků dne 15.9.2010 ve zcela zaplněném Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce, sídla Senátu. Úvodní řeč pronesl bývalý soudce Spolkového ústavního soudu Prof. Dieter Grimm, kterého z české strany doplňovala místopředsedkyně českého Ústavního soudu Eliška Wagnerová a Vojtěch Belling z Úřadu vlády. Pozornost přednášejících se přitom soustředila zejména na koncept státní suverenity, kde německý host předestřel doktrinální posun umožňující uchovat suverenitu jako základní vlastnost státu za situace, kdy jsou některá suverénní (výsostná) práva přenesena na Evropskou unii. V příspěvcích přednášejících i v návazné diskusi rezonovala problematika role ústavních soudů při kontrole ústavní identity a kompetenčního rámce působnosti evropského práva. V této souvislosti bylo diskutováno zejména nedávné rozhodnutí německého ústavního soudu ve věci Mangold – Honeywell.

 

6) Konference Změny vnesené Lisabonskou smlouvou, jejich dopad na evropské a mezinárodní právo a otázky související” proběhla v rámci Olomouckých právnických dní na Univerzitě Palackého.

Pořadatelem 5. ročníku Olomouckých právnických dnů ve dnech 27. a 28. května 2010 byla tradičně Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci za účasti České asociace pro evropská studia. Program konference i témata jednotlivých příspěvků se nacházejí zde.

 

7) Seminář Kam skutečně směřuje EU, vyhlídky pro ČR a její zájmy aneb Už se česká kostka cukru rozpustila?” proběhl na VŠE v Praze.

Pořadatelem semináře bylo Centrum evropských studií a katedra světové ekonomiky VŠE Praha ve spolupráci s Českou asociací pro evropská studia, Konrad Adenauer Stiftung a BXL Consulting, s.r.o. Akce se uskutečnila 13. května 2010 na Vysoké škole ekonomické v Praze 3.

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.